Skip to content

Traineeships

Published on:

In samenwerking met TheRockGroup heeft KIT het traineeship Issue Killers opgezet. Dit traineeships valt binnen het actieprogramma maatschappelijke diensttijd (MDT) van het Ministerie van VWS. Interesse? Hieronder vind je meer informatie over het programma waarvoor je je kunt aanmelden.

Onze Traineeships