Verslag Vice Versa over de Power of Knowledge-conferentie

Power of Knowledge

Kennis is macht en vooralsnog wordt de kennis door de rijkste landen gedomineerd. Zo schrijft Vice Versa in haar verslag over de Power of Knowledge-conferentie; Kennis dekoloniseren is pijnlijk en nodig.

De jaarlijks terugkerende Power of Knowledge-conferentie is het nieuwste initiatief om professionals die zich met gelijkwaardigheid in de kennisproductie bezighouden bijeen te brengen. Niet alleen in Amsterdam, ook in Beiroet (Libanon) en Johannesburg (Zuid-Afrika) werden de plenaire sessies live gevolgd en werden er lezingen en workshops gehouden.

‘Bij het dekoloniseren van kennis draait het om drie vragen: wie heeft toegang tot de kennis, wie bepaalt de agenda en wie valideert de kennis?’ Aldus Lindy van Vliet, de kennisdirecteur van het KIT, tijdens de conferentie.