Duurzame-ontwikkelingsverdragen

Publication

Published
2005
Authors
H. Verhagen

In 1994 ondertekende de Nederlandse regering bilaterale duurzame-ontwikkelingsverdragen (dovs) met de regeringen van Bhutan, Benin en Costa Rica. Doel was het opbouwen van een nieuw relatiepatroon tussen rijke en arme landen, met mondiale duurzame ontwikkeling als drijfveer. Deze nieuwe samenwerking zou wederkerig, gelijkwaardig en participatief zijn. De vier regeringen verdienen credits voor de moed om dit experiment in beleidsinnovatie te starten.