SAIL-Instituten verkiezingsdebat 12-02-2021

News

*English text below *

Online verkiezingsdebat SAIL ‘Zonder kennisuitwisseling geen ontwikkeling’

12 februari 2021, 12 – 13.30 uur, online

Tweede Kamerleden van VVD, CDA, GroenLinks en D66, PvdA gaan met elkaar in debat over de toekomst van internationale kennis- en onderwijssamenwerking. De voertaal van het debat is Nederlands. De leiding van het debat is in handen van schrijver, publicist en presentator Marcia Luyten, onder meer bekend van haar boeken over Afrika en als presentator van Buitenhof. Meer informatie volgt binnenkort ook op www.sailinstitutes.nl  

Over SAIL

SAIL is een platform dat experts van zeven vooraanstaande Nederlandse universiteiten en kenniscentra samenbrengt die zich bezighouden met internationaal hoger onderwijs, onderzoek en capaciteitsopbouw.  Het platform richt zich op het genereren en verspreiden van kennis over inclusieve duurzame ontwikkeling over de hele wereld met een focus op het Zuiden en opkomende economieën. SAIL vormt een internationaal netwerk van academici en praktijkmensen. De ruim 65.000 SAIL-alumni maken deel uit van dit netwerk.

De SAIL-instituten zijn:

 • African Studies Centre Leiden (ASCL),
 •  Faculteit Geo Informatie Wetenschap en Aardobservatie (ITC) van de Universiteit Twente,
 • Instituut voor Watereducatie (IHE-Delft),
 • Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • International Institute of Social Studies (ISS / EUR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • Maastricht School of Management (MSM), en
 • Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT).

*English text*

Online Election debate SAIL "Without knowledge exchange no development"

The SAIL-Institutes are organising a election debate, in dutch, on the 12th of February between 12:00 and 13:30 with the theme: “Without knowledge exchange no development” . Members of the house of representatives of the VVD, CDA, Groenlinks, PvdA and D66 will debate each other about the future of international knowledge and education cooperation. The debate will be moderated by writer, publicist and presenter Marcia Luyten. More information, including a link to join the online debate will follow soon, both here and on the website of the SAIL Institutes. 

www.sailinstitutes.nl  

About SAIL

SAIL is a platform that brings together experts from seven leading Dutch universities and knowledge centres dedicated to international higher education, research and capacity building. 

The platform addresses the generation and dissemination of knowledge on inclusive sustainable development around the world with a focus on the Global South and emerging economies. SAIL forms part of a global community of academics and practitioners, including more than 65,000 SAIL alumni from around the world.

The SAIL institutes are:

 • African Studies Centre Leiden (ASCL),
 • Faculty of Geo Information Science and Earth Observation (ITC) of the University of Twente,
 • Institute for Water Education (IHE-Delft),
 • Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) of Erasmus University Rotterdam,
 • International Institute of Social Studies (ISS/EUR) of Erasmus University Rotterdam,
 • Maastricht School of Management (MSM), and
 • Royal Tropical Institute (KIT).