SNV en KIT ontwikkelen nieuwe oplossingen

News

SNV en KIT gaan samen de uitdaging aan om nieuwe methoden te vinden voor het verbeteren van voedselzekerheid en economische groei in ontwikkelingslanden. Door op een nieuwe manier te kijken naar deze vraagstukken, kan de onderkant van de samenleving meer profijt trekken van economische groei en landbouwontwikkeling. Op 4 maart tekenen SNV en KIT een partnerovereenkomst voor twee jaar.

Nieuwe koers

Beide organisaties hebben jarenlange ervaring met landbouwontwikkeling en ontwikkelingshulp. Ze constateren dat de huidige methoden en benaderingen in landbouwontwikkeling vaak tekort schieten in de resultaten voor de armsten. Vooral vrouwen worden nog te weinig betrokken en plukken te weinig vruchten van economische- en landbouwontwikkeling. De tijd lijkt nu rijp voor een nieuwe benadering. Het bedrijfsleven én overheden staan meer dan voorheen open voor het combineren van economische groei en armoedebestrijding. Ook in de huidige mondiale discussie over armoedebestrijding na de millenniumdoelen – de post 2015 agenda – is dit een belangrijk thema.

Samen effectief

In de samenwerking komt de praktische ervaring en implementatiekracht van SNV samen met de actuele kennis die KIT volgt, ontwikkelt en deelt op het gebied van duurzame, inclusieve economische ontwikkeling in de landbouw sector in Afrika en Azië. Die combinatie van kennis en praktijkervaring is waardevol.
Bart de Steenhuijsen Piters – hoofd Sustainable Economic Development and Gender bij het KIT: ‘SNV vertegenwoordigt een ongekende rijkdom aan ervaringen met duurzame, inclusieve ontwikkeling in lokale context. Door de krachten te bundelen brengen we onze kennis en ervaring samen op een hoger niveau. Hierdoor krijgen onze lokale partners toegang tot een breder aanbod van hoogwaardige diensten.’
‘We denken dat we met deze samenwerking echt iets kunnen veranderen in de manier waarop er over oplossingen voor landbouwontwikkeling gedacht wordt. Er is heel veel praktische ervaring en kennis aanwezig bij SNV, maar we hebben de uitgebreide ervaring met kennisontwikkeling op het gebied van gender, waardenketens, voedsel en voedingswaarde van het KIT nodig om die ervaringen om onze huidige aanpak te verfijnen en nieuwe oplossingen te ontwikkelen waar iedereen mee kan werken. Hoe meer mensen hier gebruik van maken, hoe meer mensen toegang krijgen tot betaalbaar en gezond eten dat op een duurzame manier geproduceerd is’, aldus Directeur Allert van den Ham van SNV.

Aandacht voor vrouwen

Hoewel inmiddels iedereen doordrongen lijkt van de belangrijke rol die vrouwen spelen in de ontwikkeling van een land, zijn er in de praktijk nog weinig goed ontwikkelde methoden en technieken die bedrijven, overheden en ontwikkelingshulporganisaties kunnen gebruiken om echt grootschalige impact te hebben op het betrekken van vrouwen in ontwikkeling.

Kennispakket

De beide partijen willen de komende 2 jaar tenminste vijf kennispakketten ontwikkelen die iedereen kan gebruiken. Deze vijf pakketten omvatten de volgende thema’s: gender en waardenketens, duurzame productiviteit, markt georiënteerde landbouwgrondstoffen, gender en voedingswaarde, voedselzekerheid en sociale impact. De pakketten geven inzicht in de problematiek, overzicht in bewezen effectieve oplossingen uit het veld, en richtlijnen voor benaderingen en methoden voor de toekomst.